Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1R technik reklamy
Nazwa oddziału

 T1R technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Pracując w zawodzie technik reklamy musisz szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami realizować zamówienia klienta. Komunikować się z klientem, udzielać informacji na temat proponowanych rozwiązań reklamowych, doradzać w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem reklamy.


Technik reklamy pracuje zarówno w biurze, jak i poza nim. Spotkania z klientami zajmują dużo czasu i nie zawsze muszą odbywać się w biurze. Niejednokrotnie w trakcie pracy trzeba odbyć nawet daleką podróż, jeśli wymaga tego interes klienta. Praca w plenerze lub studio ma z kolei miejsce w przypadku realizacji reklamówek telewizyjnych lub radiowych oraz złożonych sesji zdjęciowych. Jedynie pracownicy działu kreacji i mediów spędzają większość czasu w biurach. Osoba wykonująca ten zawód współpracuje z wieloma specjalistami z różnych dziedzin i zawodów Najczęstszymi współpracownikami są: plastycy, reżyserzy, muzycy, badacze rynku, autorzy tekstów reklamowych.

Pracując w agencji, możesz być zatrudniony jako:

 • kierownik zlecenia (account executive) – będziesz osobą odpowiedzialną za całościowy przebieg kampanii lub promocji;
 • pracownik działu kreacji (copywriter) – będziesz tworzyć hasła i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.;
 • pracownik działu mediów (media planner) – będziesz osobą wybierającą najlepsze, jej zdaniem, środki przekazu do przenoszenia treści reklamy.

Wybierając zawód technik organizacji reklamy możesz być zatrudniony w pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach
d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych.

Umiejętności i cechy które powinieneś mieć wybierając profil technika reklamy to:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • upór i cierpliwość w działaniu
 • nieokazywanie niezadowolenia lub znużenia w obecności klienta
 • zdolność racjonalnego myślenia
 • zdolność szybkiego podejmowania decyzji
 • znajomość języka obcego (szczególnie angielskiego)
 • umiejętność posługiwania się komputerem.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.