Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1S technik spedytor
Nazwa oddziału

 T1S technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Technik spedytor

Praca w zawodzie technik spedytor polega na tym, że będziesz musiał organizować przewozy, a także sporządzać stosowne dokumenty spedycyjne (np. listy przewozowe). Podstawowym celem twojego kształcenia w zawodzie technik spedytor jest przygotowanie do organizacji transportu w poszczególnych jego gałęziach w zakresie towarów przewożonych na terenie kraju oraz towarów eksportowanych lub importowanych.

Do podstawowych Twoich umiejętności kierunku technik spedytor zaliczyć trzeba:

 • stosowanie w praktyce zasad realizacji transportu w gospodarce,
 • charakterystykę właściwości podstawowych surowców, materiałów i ładunków,
 • określanie zadań transportowo-spedycyjnych,
 • prowadzenie negocjacji z klientami,
 • przygotowanie dokumentów transportowo-spedycyjnych,
 • dokonywanie doboru środków transportu do realizacji zadań spedycyjnych,
 • posługiwanie się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • prowadzenie rachunków i rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi.

W pracy jako technik spedytor pomogą Ci  następujące cechy osobowości:

 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • życzliwość,
 • komunikatywność.

Szczególną uwagę musisz przywiązywać również do umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia oraz umiejętności podejmowania decyzji.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.