Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - B1B magazynier-logistyk
Nazwa oddziału

 B1B magazynier-logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Opis

Atrakcyjny zawód w branży magazynowo-logistycznej.
Stworzony dla młodzieży kreatywnej, odpowiedzialnej, otwartej na zmiany, konsekwentnej w realizacji zadań i gotowej do podjęcia zatrudnienia w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki.

W trakcie 3-letniego kształcenia oraz praktycznej nauki zawodu zdobędziesz umiejętności związane z obsługą magazynów oraz realizacją wszelkich procesów magazynowych.

Będziesz potrafił m.in.:

 • rozróżniać rodzaje magazynów i zapasów,
 • prowadzić dokumentację magazynową,
 • optymalnie zagospodarować przestrzeń magazynową poprzez odpowiedni dobór wyposażenia magazynowego oraz urządzeń do wykonywania transportowych czynności magazynowych,
 • przechowywać towary z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów ich przechowywania,
 • monitorować stany zapasów magazynowych,
 • realizować przyjęcia towarów, reklamacje,
 • przeprowadzać inwentaryzację.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie, nie tylko w magazynach małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych centrach magazynowo – logistycznych, których ze względu na dynamiczny rozwój branży, a także jej rosnące znaczenie, wciąż przybywa.


Na tym kierunku nauczanym językiem obcym jest język angielski.