Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - B1A sprzedawca
Nazwa oddziału

 B1A sprzedawca

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Opis

Jeśli wybierzesz szkołę branżową o profilu sprzedawca nauczysz się:

 • profesjonalnej obsługi nabywców produktów,
 • organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, ergonomii , p.poż i ochrony środowiska,
 • przyjmowania dostaw towarów i przygotowania ich do sprzedaży,
 • prowadzenia dokumentacji sprzedaży,
 • obsługi urządzeń sklepowych.

Jako sprzedawca możesz podjąć pracę w:

 • hurtowniach,
 • punktach sprzedaży detalicznej,
 • punktach sprzedaży drobnodetalicznej.

Po ukończeniu szkoły branżowej jako absolwent możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II  Stopnia, a także może zwiększyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Umiejętności i cechy sprzedawcy:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientami,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • udzielanie informacji o towarach,
 • podzielność uwagi,
 • zdyscyplinowanie w utrzymaniu porządku i czystości na stanowisku pracy,
 • uczciwość,
 • poczucie odpowiedzialności za powierzony majątek,
 • cierpliwość,
 • opanowanie,
 • dbałość o wygląd i higienę osobistą,
 • dobry stan zdrowia,
 • wysoka kultura osobista.

Na tym kierunku nauczanym językiem obcym jest język angielski.