Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1A technik handlowiec
Nazwa oddziału

 T1A technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Technik handlowiec

Pracując w zawodzie technik handlowiec będziesz mieć za zadanie sprzedać jak największą  ilość produktów i usług firmy w której pracujesz. Handlowiec dba o to, aby w miejscu, gdzie sprzedaje swoje towary lub usługi nigdy nie zabrakło towarów.

Jako technik handlowiec możesz być zatrudniony jako przedstawiciel handlowy (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

Twoim miejscem pracy mogą być:
 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • punkty sprzedaży detalicznej,
 • hurtownie.

Ale będziesz również przygotowany do zorganizowania i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Umiejętności i cechy, które przydadzą się w pracy w tym zawodzie to:
 • wytrwałość w dążeniu do celu,
 • posiadanie umiejętności negocjacyjnych,
 • umiejętności interpersonalne,
 • uczciwość,
 • pragnienie sukcesu,
 • wysoka kultura osobista,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność,
 • opanowanie,
 • cierpliwość,
 • uprzejmość i takt
 • pogoda ducha,
 • zdolność do postrzegania, przeżywania i rozumienia sytuacji z punktu widzenia klienta,
 • umiejętność słuchania,
 • chęć służenia pomocą,
 • dążenie do ciągłego doskonalenia znanych i poznawania nowych technik sprzedaży.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.