Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - 0 - WSTĘPNY
Nazwa oddziału

  0 - WSTĘPNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian predyspozycji językowych

Opis

Organizacja nauki w klasie 0 - wstępnej (tzw. zerowej) z językiem niemieckim, a następnie dwujęzycznej:

1. Język niemiecki nauczany jest w wymiarze 18 godzin tygodniowo na
     27 godzin   ogółem; przewidywane są zajęcia z języka angielskiego;

2. Po klasie wstępnej, w następnym roku szkolnym, uczniowie automatycznie
    (bez kolejnej rekrutacji) przechodzą do oddziału dwujęzycznego E w klasie pierwszej;

3. E: dwujęzyczny: język niemiecki na poziomie dwujęzycznym, a ponadto
    dla modułu:

    E1: matematyka, fizyka

    E2: biologia, chemia

    E3: historia, geografia lub język polski;

4. Każdy uczeń wybiera jeden moduł, przewidywana jest realizacja  w klasie

    dwóch modułów.