Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - D - POLITECHNICZNY
Nazwa oddziału

 D - POLITECHNICZNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: matematyka, fizyka, język angielski lub język niemiecki