Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - C - EKONOMICZNY
Nazwa oddziału

 C - EKONOMICZNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki