Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - B - BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Nazwa oddziału

 B - BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki