Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - A - MEDIALNY
Nazwa oddziału

 A - MEDIALNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język polski

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: historia, język polski, język angielski lub język niemiecki