Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku - I BC ekonomiczno- przyrodnicza
Nazwa oddziału

 I BC ekonomiczno- przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa ekonomiczno - przyrodnicza z rozszerzonymi przedmiotami ścisłymi :

grupa I w oddziale BC : matematyka, geografia oraz język angielski przeznaczona jest dla młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze studiami na kierunkach ekonomicznych, ścisłych i politechnicznych. Rozszerzone treści programowe z matematyki i geografii umożliwiają podjęcie studiów również na kierunkach przyrodniczych. Od roku 2014 uczniowie korzystają z oferty zajęć Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

grupa II w oddziale BC: biologia, geografia, język angielski

Podczas nauki grupie przyrodniczej uczeń uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Realizacja wybranych treści podstawy programowej odbywa się w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, który objął klasę Patronatem Naukowym. Kierunek ten zapewni przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki np. na kierunkach przyrodniczych, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, ratownictwo medyczne, kosmetologii. . Ponadto młodzież może skorzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym koła "Polubić Matematykę" ,koła „ Miłośników Przyrody” oraz z fakultetów- zajęć przygotowujących do matury. Zajęcia dedykowane są dla uczniów klas maturalnych w okresie od października do kwietnia.