Poznań
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej - 1f akademicka
Nazwa oddziału

 1f akademicka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Informatyka

Opis

Klasa pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W ciągu czterech lat będziesz uczestniczyć w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez wykładowców UAM. Na lekcjach matematyki będzie realizowany program rozszerzony uzupełniony o dodatkowe treści przydatne na studiach wyższych. Na zajęciach z informatyki rozszerzonej będziesz mógł uczyć się rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera i z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. Poznasz między innymi tajniki programowania w wybranym języku programowania, relacyjną bazę danych i język zapytań SQL. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach terenowych, na których mogą poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu kartografii, Geograficznych Systemów Informacyjnych i geomorfologii. Rozszerzony program nauczania geografii pozwoli nie tylko lepiej zrozumieć funkcjonowanie świata, ale również przygotować się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunków studiów, ponieważ matematyka, geografia i informatyka często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni: uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, politechniki.

(I j. angielski kontynuacja PP, II j. niemiecki kontynuacja PP)