Poznań
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej - 1d dziennikarsko - prawna
Nazwa oddziału

 1d dziennikarsko - prawna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Interesuje Cię prawo, pasjonujesz się wydarzeniami z życia współczesnego świata, lubisz pisać, masz „radiowy” głos, chcesz być blisko ważnych osób i wydarzeń? W klasie o profilu dziennikarsko-prawnym możesz rozwijać swoje zainteresowania. U nas możesz współtworzyć profil szkolny Facebooka czy też działać w szkolnym Radiu Piątka. Oferujemy doskonalenie warsztatu pracy dziennikarskiej pod okiem profesjonalistów, poszerzanie wiedzy z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Będziesz mógł uczestniczyć w wykładach oraz warsztatach prowadzonych przez wykładowców Wydziału Nauk Społecznych UAM, Wydziału Historii UAM lub Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zdobędziesz i poszerzysz wiedzę prawniczą na zajęciach prowadzonych przez prawników stowarzyszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Oferujemy także możliwość realizowania się w roli mediatora rówieśniczego, w ramach działającego w szkole Klubu Mediatora,  pod okiem profesjonalnych mediatorów. Nauka w taj klasie daje duże możliwości dalszego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: prawo, historia, filologia polska, dziennikarstwo, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia czy studia językowe.

(I j. angielski kontynuacja PP, II j. niemiecki kontynuacja PP)