Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - 1D_technik informatyk
Nazwa oddziału

 1D_technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Biologia

 Chemia

 Informatyka

Opis

TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacje w zawodzie:

•    INF.02  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

•    INF.03  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zadania zawodowe:
•    Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, a w tym sieci komputerowych.
•    Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
•    Administrowanie bazami danych.
•    Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
•    Kontrolowanie dostępu użytkowników podczas korzystania z zasobów systemu komputerowego.
•    Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług  informatycznych.
•    Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.
•    Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania baz danych.
•    Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo systemu komputerowego.
•    Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.
•    Wykonywanie materiałów reklamowych techniką termo-sublimacji.

Umiejętności absolwenta:
•    Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery; przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne
•    Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej, instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej.
Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
•    Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych.