Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - 1C_technik energetyk
Nazwa oddziału

 1C_technik energetyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Biologia

 Chemia

Opis

TECHNIK ENERGETYK

Kwalifikacje w zawodzie:

•    ELE.06  Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

•    ELE.07  Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Wymagane badania lekarskie


Technik energetyk jest zawodem, którego wprowadzenie spowodowane zostało zapotrzebowaniem rynku pracy. Kształcimy kadrę techniczną i przygotowujemy ją do wykonywania zadań z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń energetyki cieplnej i elektroenergetycznej, stosowanych w elektrociepłowniach.

Zawód technik energetyk objęty jest patronatem firmy VEOLIA, zajmującej się wytwarzaniem i przesyłem energii cieplnej do budynków. W firmie VEOLIA uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe.


Zadania zawodowe:
•    Nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii.
•    Prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami.
•    Nadzorowanie i obsługiwania maszyn oraz urządzeń w elektrowniach i elektrociepłowniach.
•    Eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej.
•    Przeprowadzanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych.
•    Użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.
 
Umiejętności absolwenta:  
•    Projektowanie układów hydraulicznych, cieplnych i elektroenergetycznych.
•    Wykonywanie remontów maszyn i urządzeń energetycznych.
•    Instalowanie urządzeń cieplnych, elektrycznych i napędowych.
•    Wykonywanie pomiarów w procesach cieplnych i energetycznych.
•    Posługiwanie się komputerowym oprogramowaniem w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy..
•    Podejmowanie i rozliczanie własnej działalności gospodarczej.