Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - 1B_technik elektronik
Nazwa oddziału

 1B_technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Biologia

 Chemia

Opis

TECHNIK ELEKTRONIK


Kwalifikacje w zawodzie:

•    ELM.02  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
•    ELM.05  Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Wymagane badania lekarskie

Zadania zawodowe:
•    Organizowanie stanowisk pracy przy produkcji urządzeń elektronicznych.
•    Przeprowadzanie kontroli technicznej.
•    Montowanie, instalowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych.
•    Nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu elektronicznego.
•    Naprawa urządzeń elektronicznych.

Składowe kwalifikacji zawodowych:
Instalowanie, konserwacja, użytkowanie, obsługiwanie systemów:
•    urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń,
•    urządzeń elektronicznych telewizji dozorowej (monitoring),
•    telewizji kablowej i satelitarnej,
•    sieci komputerowych,
•    urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej.

Umiejętności absolwenta:
Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektronik potrafi:
•    posługiwać się terminologią zawodową,
•    wykorzystać dokumentację techniczną i technologiczną,
•    instalować i serwisować urządzenia multimedialne, kontroli dostępu i zabezpieczeń,
•    instalować i diagnozować sieci informatyczne,
•    projektować i wykonywać proste układy oraz instalacje elektroniczne audio-video, satelitarne, internetowe,
•    wykonać i obsługiwać sieci komputerowe,
•    wykorzystać system komputerowego sterowania procesami technologicznymi,
•    obsługiwać urządzenia peryferyjne,
•    przestrzegać przepisów związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
•    organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
•    przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy,
•    przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych.