Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - 1A_technik elektryk
Nazwa oddziału

 1A_technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Biologia

 Chemia

Opis

TECHNIK ELEKTRYK

Kwalifikacje w zawodzie:

•    ELE.02  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

•    ELE.05  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


Wymagane badania lekarskie

Zadania zawodowe:
•    Pomiary badań i kontroli.
•    Wykonywanie instalacji elektrycznych.
•    Dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.
•    Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych.
•    Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych.
•    Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
•    Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.
•    Obsługiwanie i eksploatacja sieci elektroenergetycznej.

Umiejętności absolwenta:
Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektryk potrafi:
•    zaprojektować proste układy elektryczne
•    wykonać instalacje elektryczne
•    montować, obsłużyć i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne
•    odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych
•    wykonywać pomiary instalacji elektrycznej
•    zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
•    posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem
•    wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.