Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 27 - 1AB_elektryk
Nazwa oddziału

 1AB_elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

ELEKTRYK

Kwalifikacje w zawodzie:

•    ELE.02  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych-wymagane badania lekarskie

-do szkoły nie przynależą warsztaty szkolne – dlatego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły Oświadczenie pracodawcy o możliwości odbycia u niego praktyki w cały trzyletnim cyklu kształcenia;


Zadania zawodowe:
•    Pomiary badań i kontroli.
•    Wykonywanie instalacji elektrycznych.
•    Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych.
•    Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
•    Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

Umiejętności absolwenta:
Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia kończący naukę w naszej szkole w zawodzie elektryk potrafi:
•    zaprojektować proste układy elektryczne,
•    wykonać instalacje elektryczne,
•    montować, naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne,
•    odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych,
•    wykonywać pomiary instalacji elektrycznej,
•    zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
•    wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.