Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 - I Z/2 elektryk
Nazwa oddziału

 I Z/2 elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Opis

Przedmiot punktowany: język polski, matematyka, język obcy, informatyka


Języki: język angielski- kontynuacja

Absolwenci tej klasy zdobędą ciekawy zawód, którego przedstawiciele zawsze znajdą dobrze płatną pracę oraz uzyskają dodatkowe kwalifikacje SEP do 1kV, niezbędne do obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Nasi uczniowie odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach:

– MODERTRANS Poznań Sp.z o.o.

- ETA

– REXEL

- ELEKTROMONTAŻ  Poznań Sp.z o.o.

Nauczysz się:

 • montowania i instalowania sieci elektrycznych
 • serwisowania oraz obsługi instalacji zalicznikowej
 • montowania, serwisowania i obsługi odbiorników energii jedno i
  trójfazowych oraz systemów elektrycznych
 • przeprowadzania podstawowych pomiarów elektrycznych instalacji i
  urządzeń
 • diagnozowania stanu technicznego instalacji

A ponadto będziesz umiał:

 • prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą
 • porozumiewać się w języku obcym zawodowym

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w każdej (małej i dużej) firmie, zakładzie przemysłowym, zakładzie
  produkcyjnym
 • chcesz być niezależny? założysz własną firmę, dobrzy elektrycy są
  poszukiwania na rynku, zabiegają o nich prywatni inwestorzy!