Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 - I Z/1 mechatronik
Nazwa oddziału

 I Z/1 mechatronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Opis

Przedmiot punktowany: język polski, matematyka, język obcy, informatyka


Języki: język angielski- kontynuacja

Patronat sprawuje  firma STEELPRESS- Sp.z o.o.

Mechatronik to nowoczesny zawód łączący wiedzę z mechaniki, elektroniki i informatyki, czyniący absolwentów tego kierunku osobami poszukiwanymi przez pracodawców i gwarantujący im ciekawą i dobrze płatną pracę.

Nasi uczniowie odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach:

– FlexLink Engineering Polska Sp. z o. o.

– STEELPRESS Sp. z o. o.,

- MODERTRANS- Poznań Sp.z o.o.

- REXEL=oddział Poznań

-FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH- CEGIELSKI SA

Nauczysz się:

 • montażu i demontażu elementów, podzespołów i urządzeń
  mechanicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • montażu i demontażu instalacji, elementów, podzespołów i
  urządzeń elektrycznych i elektronicznych w urządzeniach i
  systemach mechatronicznych
 • montażu i demontażu instalacji, elementów i urządzeń
  pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • montażu i demontażu instalacji, elementów i urządzeń
  hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • podłączania i uruchamiania urządzeń mechatronicznych oraz
  wykonywania niezbędnych regulacji
 • wykonywania napraw i konserwacji urządzeń i systemów
  mechatronicznych
 • użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych

A ponadto będziesz umiał:

 • porozumiewać się w zawodowym języku obcym
 • obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe
 • prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w każdym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym
 • jako monter, instalator, operator lub serwisant powierzonej
  maszyny, urządzenia lub systemu mechatronicznego