Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - I T/4 technik urządzeń dźwigowych
Nazwa oddziału

 I T/4 technik urządzeń dźwigowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski

Technik urządzeń dźwigowych jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2015 roku.
W dzisiejszym świecie urządzenia dźwigowe spotykamy w każdym obszarze funkcjonowania człowieka. Każdy wysoki budynek musi posiadać windę, każde centrum handlowe posiada schody ruchome. Magazynowanie towarów opiera się na pracy wózków widłowych, elektrycznych, zdalnie sterowanych. Serwisy i warsztaty samochodowe bez nowoczesnych i różnorodnych podnośników, dźwigników, wyciągarek nie mogłyby funkcjonować. W halach i zakładach przemysłowych transportowanie przedmiotów odbywa się za pomocą suwnic. Żaden plac budowlany nie obędzie się bez żurawia. Jedno jest pewne – każde z wymienionych urządzeń nie może być naprawiane i eksploatowane przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji, a osób takich brakuje. Technik urządzeń dźwigowych jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i dobrze płatnych zawodów.

Nauczysz się:

 • przyjmowania zleceń napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń
  dźwigowych;
 • planowania i wykonywania czynności kontrolnych, przeglądów
  technicznych i oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych;
 • czyszczenia i mycia maszyn, urządzeń i ich części przed
  naprawą;
 • wykonywania napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i
  urządzeń dźwigowych;
 • konserwacji i zabezpieczania antykorozyjnego maszyn i urządzeń
  dźwigowych oraz wymiany płynów eksploatacyjnych, z zachowaniem
  wymogów ochrony środowiska;
 • regulacji elementów roboczych;
 • regulacji zespołów sterowniczych urządzeń dźwigowych;
 • instalowania urządzeń na stanowisku pracy;
 • sporządzania dokumentacji technicznej wykonywanych napraw oraz
  dokumentacji warsztatowej;
 • sprawdzania poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych;
 • instruowania użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji
  maszyn i urządzeń dźwigowych;

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele w:

 • przemyśle maszynowym
 • budownictwie
 • transporcie
 • wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących
  urządzenia mechaniczne
 • magazynach
 • wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach i firmach
  rodzinnych lub we własnej firmie

Technicy urządzeń dźwigowych po uzyskaniu odpowiedniego
przeszkolenia mogą być zatrudniani na stanowiskach:

 • operatora maszyn i urządzeń dźwigowych
 • inspektora dozoru technicznego
 • montażysty w zakładach produkujących urządzenia dźwigowe
 • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych mogą prowadzić szkolenia
  praktyczne uczniów

To idealny kierunek dla osób, które :

 • charakteryzują się zainteresowaniami technicznymi
 • fascynują się nowymi technologiami
 • przejawiają zdolności manualne, praktyczno-techniczne