Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - I T/3 technik mechanik - strażak
Nazwa oddziału

 I T/3 technik mechanik - strażak

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty rozszerzone: chemia i wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza                    o społeczeństwie

Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski

Innowacyjny przedmiot: EDUKACJA POŻARNICZA

Patronat nad klasą sprawują:

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Zarząd Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 • H. Cegielski – Poznań S.A.
 • Zakłady Mechaniczne "Kazimieruk" w Tarnowie Podrgórnym

Zawód strażaka cieszy się ogromnym prestiżem społecznym. Ludzie poświęcający się tej pracy to osoby odpowiedzialne, odważne i profesjonalnie przygotowane do pełnienia swoich obowiązków. Uczniowie technikum mechanicznego klasy strażackiej zdobędą szerokie wykształcenie teoretyczne i praktyczne, które wykorzystają jako specjaliści projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn  i urządzeń mechanicznych, nie tylko w dziedzinie pożarnictwa.

W ramach współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej            w Poznaniu naszym przyszłym uczniom oferujemy:

 • zajęcia prowadzone przez przedstawicieli Straży Pożarnej
 • uczestnictwo młodzieży w imprezach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na rzecz bezpieczeństwa
 • uczestnictwo młodzieży w obozach tematycznych organizowanych wspólnie ze Strażą Pożarną
 • organizowanie spotkań z uczniami mających na celu podnoszenie świadomości prawnej i społecznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego, a co za tym idzie, zainteresowanie młodzieży pracą w Straży Pożarnej
 • uczestnictwo klas „strażackich” w zajęciach zorganizowanych w szkole             i w Państwowej Straży Pożarnej, mające na celu przyswojenie wiedzy niezbędnej podczas organizacji oraz prowadzenia akcji ratowniczej, kształtującej postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązków strażaka.

Nauczysz się m. in.:

 • projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych w
  pożarnictwie i nie tylko
 • produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych
 • technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń
 • obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

A dodatkowo będziesz umiał:

 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • wykorzystywać sprzęt, urządzenia i techniki pożarnicze w praktyce
 • rozpoznawać zagrożenia pożarowe i miejscowe
 • udzielać pomocy przedmedycznej

Absolwenci technikum mechanicznego – klasy strażackiej mogą ubiegać się o
przyjęcie do jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub kontynuować naukę w
Szkole Aspirantów PSP czy Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele w:

 • straży pożarnej
 • przemyśle maszynowym
 • budownictwie
 • transporcie
 • wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących
  urządzenia mechaniczne
 • biurach projektowych
 • wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach i firmach rodzinnych
  lub we własnej firmie