Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - I T/2 technik optyk
Nazwa oddziału

 I T/2 technik optyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone: fizyka, język angielski

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski

Patronat nad klasą sprawuje Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współpracujemy z salonami optycznymi: Fielmann i Medar Optyk

Nauka na tym kierunku daje przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym! Przygotujemy Cię do pracy                   w zakresie optyki okularowej.

Nauczysz się:

 • wykonywać przyrządy i aparaty optyczne oraz pomoce wzrokowe
 • przeprowadzać badania komputerowe wzroku
 • dokonywać pomiarów oftalmicznych za pomocą stereometru, oftalomometru,
  frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych
 • dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe, korygujące wady wzroku
  (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm,zez ukryty i inne), na
  podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty
 • doradzać klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem
  estetycznym i technicznym na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic,
  szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki
 • mocować i sprawdzać ustawienia szkieł w oprawie
 • wykonywać wszelkie naprawy różnych okularów

A ponadto będziesz umiał:

 • udzielać porad z zakresu stosowania i konserwacji pomocy wzrokowych,
  okularów
 • orientować się w profilaktyce chorób oczu i kierować klientów w razie
  potrzeby do lekarza okulisty
 • opisywać zasady pielęgnacji soczewek kontaktowych
 • obsługiwać przyrządy i urządzenia stosowane w optyce oftalmicznej,
  instrumentalnej, optometrii, kontaktologii
 • charakteryzować niezbędne wyposażenie warsztatu optycznego, gabinetu
  optometrystyczno-kontaktologicznego, sali ekspozycyjnej
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w gabinetach optometrystyczno-kontaktologicznych
 • pracowniach optycznych
 • salonach optycznych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • miarowy wzrok
 • prawidłowe widzenie barw
 • dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
 • dokładność
 • poczucie estetyki