Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - I T/1 technik mechatronik
Nazwa oddziału

 I T/1 technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Przedmiot rozszerzony: matematyka, fizyka

Przedmiot punktowany: język polski,matematyka, język obcy, informatyka

Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski

Współpraca z Zakładami  Mechanicznymi „Kazimieruk” sp. z o.o. oraz Steelpress sp.z o.o.

Mechatronika jest interdescyplinarną dziedziną nauki i techniki. Zajmuje się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Technik mechatronik to zawód z przyszłością, jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku krajowym i zagranicznym, interesujący również pod względem finansowym.

Nauczysz się:

 • projektowania, programowania, obsługi urządzeń i systemów
  mechatronicznych
 • konstruowania, montażu, demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych
 • użytkowania, diagnozowania, napraw urządzeń i systemów
  mechatronicznych, takich jak:

– urządzenia biurowe m. in. kserokopiarki, drukarki, odtwarzacze, kamery

– obrabiarki sterowane numerycznie

– nowoczesna aparatura medyczna

– poligraficzne maszyny cyfrowe

– pojazdy samochodowe i szynowe

– maszyny pakujące i montażowe

– manipulatory i roboty przemysłowe

– linie i centra produkcyjne

– zaawansowany sprzęt AGD

– nowoczesne zabawki

A ponadto będziesz umiał:

 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą
 • porozumiewać się w języku obcym zawodowym

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele w:
 • zakładach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu
  wytwarzania
 • zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw
  urządzeń i systemów mechatronicznych
 • biurach projektowych
 • firmach logistycznych zajmujących się dystrybucją materiałów, narzędzi,
  sprzętu, urządzeń, maszyn i systemów oraz ich wyposażenia
 • samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej

Technicy mechatronicy mogą być zatrudniani na stanowiskach:

 • konstruktora, technologa, mistrza
 • operatora i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie
 • serwisanta sprzętu mechatronicznego
 • specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym
 • kierownika działu obsługi i napraw

To idealny kierunek dla osób, które:

 • charakteryzują się zainteresowaniami technicznymi
 • lubią naprawiać i wytwarzać przedmioty z różnych materiałów
 • fascynują się nowymi technologiami
 • przejawiają zdolności manualne, praktyczno-techniczne
 • są zainteresowane wymyślaniem nowych rozwiązań technicznych