Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXIX Liceum Ogólnokształcące - I O/3 policyjna
Nazwa oddziału

 I O/3 policyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

Przedmiot punktowany: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski

Patronat nad klasą sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

Do klas o profilu policyjnym zapraszamy uczniów, którzy po ukończeniu szkoły planują wstąpić w szeregi Policji. Są one objęte patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, dzięki któremu nasi uczniowie mają regularne zajęcia w szkole z policjantami różnych pionów, stałą opiekę funkcjonariusza miejscowego komisariatu, odwiedzają jednostki Policji, Izbę Pamięci oraz uczestniczą w klasie II i III w dwudniowych warsztatach policyjnych i treningach kompetencyjnych prowadzonych przez policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ośrodku w Kiekrzu.

Dodatkowo w planie zajęć obowiązkowych w szkole, realizowany jest w tych klasach przedmiot „Edukacja policyjna” na podstawie autorskiego programu nauczania przygotowanego i wykładanego przez doświadczonego oficera Policji. Dzięki temu nasi absolwenci zdobywają wiedzę specjalistyczną przydatną w dalszym procesie przygotowania do zawodu policjanta i otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym do Policji.

O wysokim poziomie nauczania w tym zakresie świadczą dotychczasowe sukcesy naszych uczniów. Od wielu lat kwalifikują się bowiem do finału Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych „Klasa policyjna roku”, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile, zajmując pierwsze miejsca w kategorii „wiedza o Policji” (drużynowo i indywidualnie). Już trzykrotnie maturzyści z klas policyjnych zdobyli również indeksy na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, biorąc udział w Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez tę uczelnię.

Ponadto chętni uczniowie tych klas, podobnie jak pozostałych mundurowych, mogą uczestniczyć w organizowanych przez szkołę zajęciach z samoobrony, wyjazdach survivalowych czy obozie narciarskim.