Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXIX Liceum Ogólnokształcące - I O/1 psychologiczno-pedagogiczna
Nazwa oddziału

 I O/1 psychologiczno-pedagogiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Geografia

 Biologia

Opis


Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski i do wyboru biologia lub geografia,

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski

Współpraca z:

?  - Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, z siedzibą zamiejscową w Poznaniu, warsztaty, udział w wykładach Strefa Młodzieży,  

?  - Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, warsztaty edukacyjne

?  - Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży w Poczdamie – wymiana polsko-niemiecka dla uczniów klas psychologiczno-pedagogicznych,

?  - Przedszkolami, szkołami podstawowymi- przeprowadzanie zajęć i eventów dla dzieci i młodzieży, Poligonu Psychologiczno-Pedagogicznego,

 

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW:


      Uczniowie mają szansę poznać podstawy interesujących ich dziedzin nauki –pedagogika i psychologia, rozwinąć i doskonalić własne umiejętności społeczne, interpersonalne poprzez udział w warsztatach, szkoleniach

     Klasa pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia i daje też wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich , jak  i policealnych.

      Rozszerzenie treści z przedmiotów: język polski, biologia jest podyktowane wymogami uczelni wyższych przy przyjmowaniu kandydatów na społeczne kierunki studiów oraz specyfiką kierunków humanistycznych.

     Umiejętności społeczne (np. komunikacji, radzenia sobie w sytuacji trudnej, radzenia sobie ze stresem, współpracy) są niezbędne przy kontynuowaniu nauki w szkołach policealnych, kształcących w wymienionych zawodach społecznych oraz przy podejmowaniu pracy na stanowiskach bazujących na kontaktach z ludźmi.

    Ponadto doskonalenie umiejętności społecznych wpływa na samoocenę, budowanie pozytywnych relacji z ludźmi w życiu zawodowym i osobistym, rodzinnym.