Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - 1D1 europejska
Nazwa oddziału

 1D1 europejska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język hiszpański

 Geografia

Opis

Klasa EUROPEJSKA adresowana jest do młodzieży, zainteresowanej nauką geografii oraz języka obcego. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego lub hiszpańskiego. Doskonalą swoją sprawność językową podczas międzynarodowych spotkań w ramach wymian młodzieżowych z Niemcami i Włochami oraz wyjazdów edukacyjnych do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Uczniowie klasy EUROPEJSKIEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: geografia, geoinformatyka, geologia, kierunki filologiczne, turystyka i rekreacja, europeistyka, stosunki międzynarodowe.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

D1: geografia, język hiszpański,

D2:geografia, język angielski

Przewiduje się dla uczniów tej klasy udział m.in. w :

·  zwiedzaniu zabytków Poznania w ramach praktycznego uzupełnienia  lekcji geografii z zagadnień turystyki kulturowej,

·   warsztatowych zajęciach terenowych,

·  działalności Koła Turystycznego,

·  wyjazdach edukacyjnych.