Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - 1B inżynieryjna
Nazwa oddziału

 1B inżynieryjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

    Profil tej klasy skierowany jest do uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowania w kierunku przedmiotów ścisłych oraz nauk politechnicznych. Realizujemy matematykę i fizykę na poziomie rozszerzonym.

 

Uczniowie klasy INŻYNIERYJNO-TECHNOLOGICZNEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: inżynieria, mechanika i budowa maszyn, automatyka, robotyka, elektrotechnika, akustyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, ekonomia, polityka społeczna, zarządzanie.

Przewiduje się dla uczniów tej klasy udział m.in. w:

  • wykładach dla Politechnicznych Klas Akademickich,
  • realizacji projektów uczniowskich,
  • wyjazdach edukacyjnych.