Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 1D EKA - 2 grupa Ekonomiczna Klasa Akademicka mat.-geo.-językowa
Nazwa oddziału

 1D EKA - 2 grupa Ekonomiczna Klasa Akademicka mat.-geo.-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język niemiecki

Opis

Akademicka Klasa Ekonomiczna (EKA) od roku szkolnego 2013/14 objęta jest patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno-geograficzno-językowy. Uczestnictwo w zajęciach na UEP pozwala na rozwijanie  zainteresowań uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów geograficznych i ekonomicznych (Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce i innych). Nowością jest grupa z poszerzonym j. niemieckim. Uczniowie na zakończenie nauki w VIII LO mogą zdawać certyfikat Deutches Sprachdiplom (DSD) umożliwiający podjecie studiów w krajach niemieckojęzycznych.