Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 1C FKA Fizyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.
Nazwa oddziału

 1C FKA Fizyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Fizyczna Klasa Akademicka (FKA) została powołana do życia w 2011 roku. Klasie patronuje Instytut Fizyki Politechniki Poznańskiej. Uczniowie FKA uczestniczą w specjalnych wykładach odbywających się w VIII LO, PP oraz UAM. Poza wykładami uczniowie biorą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i pokazach fizycznych prowadzonych przez pracowników PP oraz UAM. Uczestnictwo w wykładach na wyższych uczelniach pozwala na rozwijanie  zainteresowań uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów matematycznych, informatycznych i fizycznych (Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Astronomicznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej oraz innych). FKA jest w każdym roczniku jedną z trzech klas mat-fiz-inf w VIII LO.