Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 1B MKA Matematyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.
Nazwa oddziału

 1B MKA Matematyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Matematyczna Klasa Akademicka (MKA) rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2014 roku we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczestnictwo w wykładach na wyższych uczelniach pozwala na rozwijanie  zainteresowań uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów matematycznych, informatycznych i fizycznych (Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Astronomicznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej oraz innych). Uczniowie mogą uczestniczyć w kole Olimpijskim przygotowującym do Olimpiady Matematycznej. MKA jest w każdym roczniku jedną z trzech klas mat-fiz-inf w VIII LO.