Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego - P_1Ż
Nazwa oddziału

 P_1Ż

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Klasa patronacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Absolwent kształcący się w tym zawodzie może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, zakładach świadczących usługi gastronomiczne, hotelarskie i agroturystyczne. Jest to zawód, który łączy wiedzę i umiejętności związane z gotowaniem, tworzeniem menu na życzenie klienta, organizacją przyjęć okolicznościowych oraz ich profesjonalną obsługą.

Przedmiotami rozszerzonymi są biologia lub chemia oraz język angielski.