Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego - P_1H
Nazwa oddziału

 P_1H

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Technik hotelartswa
W zawodzie technik hotelarstwa szkoła przygotowuje do zdobycia kwalifikacji zawodowych związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, kreowania i planowania różnego rodzaju innych usług hotelarskich oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Gwarantujemy praktyki w renomowanych hotelach Poznania oraz fachowe i rzetelne przygotowanie zawodowe. 
Przedmiotami rozszerzonymi są geografia oraz język angielski.