Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - P_1C_technik informatyk
Nazwa oddziału

 P_1C_technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Biologia

 Informatyka

Opis

TECHNIK INFORMATYK 

Klasy profilowane:

- mała poligrafia
- programowanie gier i robotów
- montaż i naprawa komputerów

 

Kwalifikacje w zawodzie:

 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami i bazami danych


Zadania zawodowe

 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, a w tym sieci komputerowych.
 • Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
 • Administrowanie bazami danych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 • Kontrolowanie dostępu użytkowników podczas korzystania z zasobów systemu komputerowego.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
 • Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania baz danych.
 • Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo systemu komputerowego.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.
 • Wykonywanie materiałów reklamowych techniką termo-sublimacji.

Umiejętności absolwenta

 • Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery; przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym.. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne
 • Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej, instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
 • Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych.