Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - P_1R
Nazwa oddziału

 P_1R

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

TECHNIK REKLAMY

Nauczymy Cię:
Opracowywania ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych,
Przygotowania kampanii reklamowych,
Dobierania środków i nośników reklamy,
Stosowania różnorodnych technik reklamowych,
Organizacji działań promocyjnych,
Organizacji działalności wystawienniczej,
Współpracy z agentami reklamowymi i mediami,
Tworzenia sloganów reklamowych, scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych oraz projektów graficznych reklam.


Praktyki zawodowe organizujemy w najlepszych agencjach reklamowych.

Zajęcia odbywają się w pracowni reklamy i studiu fotograficznym wyposażonym
w nowoczesny sprzęt.


Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
Agencjach reklamowych,
Działach marketingu,
Działach promocji środków masowego przekazu,

Studiach graficznych,
Agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.