Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - P_1L
Nazwa oddziału

 P_1L

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

TECHNIK LOGISTYK

Nauczymy Cię:
- organizacji przewozu ładunków w różnych gałęziach przemysłu,
- planowania procesów produkcji,
- gospodarowania zapasami,
- obsługi magazynu,
- zasad funkcjonowania logistyki miejskiej,
- posługiwania się programami komputerowymi,
- tworzenia dokumentacji magazynu i transportu.

Praktyki zawodowe organizujemy w najlepszych przedsiębiorstwach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
- przedsiębiorstwach produkcyjnych,
- wojskowych oddziałach logistycznych,
- jednostkach administracji.

PARTNER BRANŻOWY: RELOPACK Pakowanie Przemysłowe