Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - P_D
Nazwa oddziału

 P_D

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis


Języki obce: Język angielski (I język) - obowiązkowy, Język niemiecki (II język), Język hiszpański (II język),  Język rosyjski (II język).  Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się określona liczba osób chcąca uczyć się danego języka obcego i reprezentująca podobny poziom.

 


W ramach kierunku uczeń zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

 

INFORMACJA O ZAWODZIE

Technik automatyk to osoba, od której wymagana jest stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, programowania, gdyż postęp wciąż idzie do przodu i nie można poprzestawać na wiedzy bieżącej. Po ukończeniu szkoły bądź studiów można zostać głównym automatykiem, projektantem automatyki domowej, głównym technologiem w danym zakładzie, automatykiem programistą PLC, głównym kierownikiem utrzymania ruchu a nawet kierownikiem zakładu.

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         montażu urządzeń i instalacji automatyki;

·         uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;

·         obsługi urządzeń i instalacji automatyki;

·         przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;

·         diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.