Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - P_B
Nazwa oddziału

 P_B

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis


Języki obce: Język angielski (I język) - obowiązkowy, Język niemiecki (II język), Język hiszpański (II język),  Język rosyjski (II język).  Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się określona liczba osób chcąca uczyć się danego języka obcego i reprezentująca podobny poziom.

 


W ramach kierunku uczeń zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

CELE KSZTAŁCENIA

Celem pracy technika informatyka będzie możliwość podejmowania pracy we wszystkich firmach, w których znajduje się sprzęt komputerowy. Mając przygotowanie teoretyczne i praktyczne będą bez wątpienia poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Będą mogli wykonywać zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, wspomagać w sytuacjach problemowych i awaryjnych użytkowników aplikacji biurowych i systemów informatycznych.

 

INFORMACJA O ZAWODZIE

Uczniowie zdobędą wiedzę zarówno z zakresu zaawansowanej konfiguracji, konserwacji i utrzymania systemów operacyjnych dostępnych obecnie na rynku, jak i umiejętności obsługi aplikacji biurowych w rozszerzonym zakresie, obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie oraz samodzielnego tworzenia bardziej i mniej skomplikowanych aplikacji i systemów informatycznych, a także nabędą umiejętność projektowania baz danych, zabezpieczania przechowywanych w nich danych oraz efektywnego przeszukiwania zasobów gromadzonych tak w typowych bazach danych, jak i autorskich systemach, korzystając zarówno z narzędzi dostarczanych wraz z baza jak i tworząc własne. Uczniowie będą mieli okazję zaznajomić się z podstawami programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. Ponadto poznają techniczną funkcjonalność sprzętu komputerowego oraz osprzętu teleinformatycznego służącego
do łączenia komputerów w sieci. Zdobędą umiejętność diagnozowania typowych usterek i radzenia sobie z prostymi naprawami. Poznają zasady działania podzespołów komputerowych, dzięki czemu efektywnie wykorzystają sprzęt z jakim spotkają się w przyszłości. Absolwenci będą mogli zaprojektować sieć i chronić dane w niej przechowywane przed dostępem z zewnątrz oraz przed ich wypływem. Poznają obsługę sieciowych systemów operacyjnych na poziomie podstaw administratorskich.


GRUPA MIĘDZYODDZIAŁOWA DSD I PRO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

 

ZALETY UCZENIA SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZAWODOWEGO

·         przygotowanie do państwowego egzaminu  DSD I PRO Deutsches Sprachdiplom na poziomie A2/B1

·         dodatkowe godziny języka niemieckiego

·         egzamin DSD I PRO odbywa się bezpłatnie w szkole

·         wzbogacenie  słownictwa specjalistycznego w obszarze zawodowym

·         nauka praktycznego stosowania języka niemieckiego w codziennych sytuacjach 

·         uzyskanie swobody i płynności wypowiedzi w języku niemieckim

·         udział w nowoczesnym modelu edukacji

PERSPEKTYWY

·         wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych

·         możliwość praktyk w dużych przedsiębiorstwach z kapitałem niemieckim - 1/3 kapitału zagranicznego w Poznaniu pochodzi z Niemiec

·         certyfikat DSD I PRO jest potwierdzeniem umiejętności językowych i pomaga w ubieganiu się o zatrudnienie

·         znajomość języka niemieckiego daje przewagę na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą

ZAKRES WYMAGAŃ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GRUP MIĘDZYODDZIAŁOWYCH DSD I PRO

W procesie rekrutacji do grup DSD I PRO kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych obejmującego zagadnienia leksykalno-gramatyczne zawarte w podstawie programowej gimnazjum i szkoły podstawowej.