Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe - P_1et/M
Nazwa oddziału

 P_1et/M

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Klasa patronacka MERCEDES- część zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowe
w klasie 4 odbywać się będą w autoryzowanych serwisach:
- DUDA CARS w Poznaniu, ul. Ptasia 4

-"MB Motors" w Poznaniu, ul. B. Krzywoustego 71

-"MB Poznań" w  Swarzędzu, ul. Rabowicka 6
- "MB Poznań" w Komornikach, ul. Gottlieba Daimiera 5,

"Mecdedes-Benz Voyager Group" w Poznaniu, ul. Św. Michała 20