Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe - P_1dt/H
Nazwa oddziału

 P_1dt/H

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Klasa patronacka HONDA/VOLVO - część zajęć praktycznych oraz praktyki
zawodowe w klasie 4 odbywać się będą w autoryzowanych serwisach:
- "Karlik" Poznań, ul. Kaliska 26/28
-  "Karlik" Poznań-Baranowo, ul. Poznańska 30