Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe - P_1ct/V
Nazwa oddziału

 P_1ct/V

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa patronacka VOLKSWAGEN/AUDI- część zajęć praktycznych oraz praktyki
zawodowe w klasie 4 odbywać się będą w autoryzowanych serwisach:
- "Porsche Krańcowa" w Poznaniu, ul Krańcowa 40/42
-  "Porsche Poznań Franowo"w Poznaniu, ul. B. Krzywoustego 70
-  "Audi Centrum Poznań Ławica" w Poznaniu, ul. Bukowska 287A
- "Centrum Poznań" w Poznaniu, ul. J.Wajsówny 7-9