Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe - P_1bt/B
Nazwa oddziału

 P_1bt/B

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Klasa patronacka BMW - część zajęć praktycznych oraz praktyki
zawodowe w klasie 4 odbywać się będą w autoryzowanych serwisach:
- BMW Olszowiec w Poznaniu, ul. Ostrowska 330
- P.H. Smorawiński i Spółka w Poznamiu ul. Obornicka 235                               

- "BMW InchcapePoznań" w Swadzimiu, ul. Wschodnia 9