Poznań
Technikum
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego - P_1T4
Nazwa oddziału

 P_1T4

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Zawód: TECHNIK ENERGETYK

W ramach nauki tego zawodu uczniowie:
• uczą się na temat konserwacji, przeglądów oraz napraw instalacji i urządzeń energetycznych.
• uczą się dokonywać pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych.
• zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nadzoru i obsługi maszyn oraz urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.
• zdobywają umiejętności w zakresie wykorzystania zasobów i produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (energia z węgla, paliw jądrowych i gazu, w tym gazu łupkowego) oraz odnawialnych (fotowoltaika, biomasa, geotermia).

Dodatkowo:
• mają możliwość udziału w szkoleniach z zakresu Automatyki Budynków i Energetyki Cieplnej.
• biorą udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez wykładowców Politechniki Poznańskiej
• uczą się obsługiwać oprogramowania firmy Autodesk - AutoCAD Education Master Suite 2015.
• mogą odbyć szkolenie i uzyskać uprawnienia energetyczne w grupie G2.

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią Elektroenergetyki oraz Pracownią Energetyki Cieplnej.

Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Enea Operator, Elektromontaż, Energotherm, Mikronika, Veolia. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Absolwenci mogą podjąć pracę przy wykonywaniu takich zadań zawodowych, jak nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami, nadzorowanie i obsługiwanie maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Przedmioty rozszerzone:do wyboru dwa przedmioty rozszerzone spośród wymienionych: matematyka, fizyka, informatyka, geografia, język angielski

Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych  w szkole podstawowej:

1. grupa - język angielski - poziom zaawansowany i język niemiecki - poziom podstawowy

2. grupa - język niemiecki - poziom zaawansowany i język angielski - poziom podstawowy