Poznań
Technikum
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego - P_1T3
Nazwa oddziału

 P_1T3

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Zawód: TECHNIK ELEKTRYK


W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

• zdobywają wiedzę dotyczącą wytwarzania, zasilania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej.
• uczą się obsługi silników, prądnic i transformatorów.
• uczą się zakładać instalacje elektryczne - tradycyjne i inteligentne.
• dowiadują się, jak sterować ogrzewaniem, oświetleniem czy klimatyzacją za pomocą Internetu, tabletu, smartfonu.
• zdobywają umiejętności w zakresie montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Dodatkowo:
• mogą zdobyć uprawnienia SEP (Państwowe Zaświadczenie Kwalifikacyjne w zakresie obsługi i eksploatacji, montażu, konserwacji i napraw urządzeń do 1kV).
• mogą zdobyć certyfikat uprawniający do projektowania, sprzedaży, montażu i konserwacji inteligentnych instalacji „Systemu Inteligentnego Budynku” F&Home polskiego producenta F&F.
• mogą wziąć udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Świetlnej.

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią Montażu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych.

Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Enea Operator, Elektromontaż, Mikronika. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Technicy elektrycy są poszukiwani na rynku pracy, mają gwarancję zatrudnienia w branży elektroenergetycznej.
Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Przedmioty rozszerzone:do wyboru dwa przedmioty rozszerzone spośród wymienionych: matematyka, fizyka, informatyka, geografia, język angielski

Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych  w szkole podstawowej:

1. grupa - język angielski - poziom zaawansowany i język niemiecki - poziom podstawowy

2. grupa - język niemiecki - poziom zaawansowany i język angielski - poziom podstawowy