Poznań
Technikum
Technikum Nr 6 - P_1dT
Nazwa oddziału

 P_1dT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Technik organizacji reklamy jest zawodem interdyscyplinarnym, umożliwiającym zdobycie szerokich kompetencji związanych z marketingiem, działalnością przedsiębiorstwa i ekonomiką, reklamą czy też grafiką komputerową.
Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w wielu przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności. Są przygotowywani do podejmowania różnych zadań m.in.:
• organizacji działań reklamowych przedsiębiorstwa,
• organizacji działalności wystawienniczej,
• dobierania metod prowadzenia badań rynkowych i reklamowych,
• pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami
• stosowania różnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie.
Technik organizacji reklamy powinien cechować się komunikatywnością, umiejętnością prowadzenia negocjacji i kształtowania właściwych stosunków interdyscyplinarnych oraz odpowiedzialnością i systematycznością w działaniu, a także stosowaniem 
zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Wszystkie te aspekty są kształtowane w procesie dydaktycznym, ukierunkowanym na budowanie właściwych postaw, przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy praktycznej.