Poznań
Technikum
Technikum Nr 6 - P_1cT
Nazwa oddziału

 P_1cT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Logistyk to zawód ponadczasowy, związany z planowaniem, finansami, marketingiem, transportem i dystrybucją.
Logistyk jest niezbędny w każdej firmie. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być przewiezione, dostarczone, przechowane. Zadaniem logistyka jest takie działanie na rzecz firmy, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów( ludzi,
magazynów,materiałów) i narzędzi (oprogramowania komputerowego, transportu), by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy .
Technik logistyk to propozycja dla uczniów poszukujących ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania - kierunku gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia:
• jest to oferta dla osób lubiących planować swoje działania zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym, które mają otwarty umysł i nie jest im straszna matematyka i informatyka,
• kierunek ten jest przeznaczony dla uczniów kreatywnych, otwartych na nowe rozwiązania i komunikatywnych.
Perspektywy zawodowe:
Absolwent kierunku technik logistyk może być zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu
terytorialnego, na stanowiskach
specjalisty do spraw:
• sprzedaży i prognozowania popytu,
• planowania zakupów,
• handlu elektronicznego,
• logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
• systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
• gospodarki odpadami,
• planowania produkcji i zapasów,
• gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań
• transportu wewnętrznego.