Poznań
Technikum
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego - P_1T1
Nazwa oddziału

 P_1T1

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Zawód: TECHNIK INFORMATYK

W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

• uczą się projektować strony internetowe.
• opanowują obsługę programów graficznych.
• zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych.
• tworzą aplikacje internetowe i bazy danych.
• dowiadują się, jak administrować bazami danych i sieciami komputerowymi.

Dodatkowo:
• poznają emocjonujący świat programowania robotów LEGO MINDSTORMS EV3.
• rozpoczynają fascynującą przygodę z dronami, ucząc się ich obsługi i programowania.
• mogą brać udział w warsztatach z programowania - C++, C#, PHP+MySQL
• mogą tworzyć grafikę komputerową przy użyciu programów Corel i Photoshop.
• poznają Linux-owe wirtualne środowiska pracy oraz wirtualne sieci.

Szkoła dysponuje 4 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi (w tym jedną sterowników mikroprocesorowych).

Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, ATRIUM Komputer Studio, Niku Serwis, Com Raid Sc, Mikrobest i Komputronik, Cogitech Group, INEA. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży.

Technicy informatycy znajdą pracę w nowoczesnych zakładach, między innymi:
jako serwisanci, sprzętowcy, pracownicy techniczni, programiści, analitycy, pracownicy ds. utrzymania sprzętu i oprogramowania, administratorzy systemów, specjaliści do spraw informatyki i marketingu, czy graficy.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Przedmioty rozszerzone:do wyboru dwa przedmioty rozszerzone spośród wymienionych: matematyka, fizyka, informatyka, geografia, język angielski

Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych  w szkole podstawowej:

1. grupa - język angielski - poziom zaawansowany i język niemiecki - poziom podstawowy

2. grupa - język niemiecki - poziom zaawansowany i język angielski - poziom podstawowy