Poznań
Technikum
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane - P_Technik budownictwa
Nazwa oddziału

 P_Technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

- projektuje budynki mieszkalne i użyteczności publicznej w programie ArchiCad

- wykonuje pomiary inżynierskie

- wykonuje prace budowlane w terenie

zna materiały budowlane

-wykonuje kosztorysy budowlane