Poznań
Technikum
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane - P_Architektura krajobrazu
Nazwa oddziału

 P_Architektura krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język obcy nowożytny

Opis

- projektuje i kształtuje obiekty architektury krajobrazu

- wykorzystuje komputerowe narzędzia do projektowania elementów architektury krajobrazu

- zna rośliny oraz metody ich pielęgnacji

- realizuje projekty w terenie

- wykonuje kosztorysy