Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - P_1A_technik elektryk
Nazwa oddziału

 P_1A_technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Biologia

Opis

TECHNIK ELEKTRYK

Klasa profilowana:
- systemy automatyki


Kwalifikacje w zawodzie:

 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Wymagane badania lekarskie


Zadania zawodowe

 • Pomiary badań i kontroli.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • Dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.
 • Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych.
 • Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych.
 • Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
 • Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.
 • Obsługiwanie i eksploatacja sieci elektroenergetycznej.
 

Umiejętności absolwenta

Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektryk potrafi:

 • zaprojektować proste układy elektryczne
 • wykonać instalacje elektryczne
 • montować, obsłużyć i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne
 • odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych
 • wykonywać pomiary instalacji elektrycznej
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem
 • wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.